Front-end ontwikkelaar


Componenten ontwikkelaar bij Rabobank

q1 2023 - heden

Ingezet vanuit Semantica heeft Coen bij de Rabobank in een Scrum-team gewerkt als front-end developer. Coen was verantwoordelijk de front-end componenten van de Rabobank. Naast doorontwikkeling van steeds groeiende componenten set heeft Coen een leidende rol genomen in toegankelijkheidsverbeteringen binnen het design system.

Techniek: Lit, Stencil, Javascript, Typescript, Scss, Azure Devops, SCRUM

Componenten ontwikkelaar bij Defensie

q1 2022 - q4 2022

Het was mijn rol om de visie die de UX designers hadden voor het Design System, DRH (Defensie RijksHuisstijl) technisch op te zetten en in projecten te implementeren. Hierbij was ik een ‘Vliegende keep’ tussen de diverse teams en heb ik intensief meegewerkt met de 5 teams van Mobile Solutions.

Techniek: Angular, TypeScript, JavaScript, HTML5, SASS, Redux, Karma, MobileIron, Cypress, REST, CI/CD, Cordova, Azure Devops, Scrum, Agile

Resultaat: Verschillende interne en externe mobile applicaties van defensie met design system componenten

App ontwikkelaar bij Defensie - Mobile Solutions

q3 2019 - q1 2022

Ingezet vanuit Semantica heeft Coen bij het ministerie van Defensie in een Scrum-team gewerkt als front-end developer bij Mobile Solutions. Coen was verantwoordelijk voor meerdere applicaties binnen defensie. Naast doorontwikkeling van steeds groeiende applicaties heeft Coen een leidende rol genomen in het opzetten van een design system (Angular) binnen defensie. Met de rijkshuisstijl kan er binnen defensie steeds gemakkelijker een applicatie worden gebouwd die dezelfde look en feel heeft.

Techniek: Angular, Cordova, Javascript, Typescript, Scss, Azure Devops, Xcode, SCRUM

Resultaat: Verschillende interne en externe mobile applicaties van defensie met design system componenten

Front-end bij ING - ING Community

Maart 2017 - oktober 2019

Ingezet vanuit Semantica heeft Coen bij ING in een Scrum-team gewerkt als developer van het ING Community-platform. Coen was verantwoordelijk voor front-end implementatie en de communicatie met het externe platform Lithium. Naast doorontwikkeling van de huidige implementatie was Coen ook verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe ING front-end gebouwd in Polymer. Met de nieuwe componenten kan de community ook binnen de ING organisatie gebruik worden.

Techniek: Polymer, Javascript, jQuery, Sass, Gitlab, Freemarker, Lithium, Bitbucket, SCRUM

Resultaat: Uitbreiding en doorontwikkeling van het ING Community-platform

Front-end Bij G2G

q4 2016 - q1 2017

Ingezet vanuit Semantica heeft Coen bij G2G Online in een Scrum-team meegewerkt aan het uitvoeren van webprojecten. Coen was verantwoordelijk voor front-end implementatie voor diverse websites van G2G. Het was hierbij belangrijk dat de website ook naar behoren beheerd kon worden in het CraftCMS.

Techniek: Javascript, jQuery, Sass, Grunt, Twig, CraftCMS, Bitbucket, SCRUM

Resultaat: Diverse websites naar tevredenheid uitgebreid en opgeleverd.

App voor Stichting Heppie

q4 2016 - q1 2017

In opdracht bij Semantica heeft Coen in een Scrum-team de front-end code ontwikkeld van een app voor stichting Heppie. Met behulp van de app kan er gecommuniceerd worden binnen een vertrouwelijke omgeving voor de kinderen en ouders/verzorgers van stichting Heppie. Hierbij is een rechtensysteem besproken om berichtjes en fotos plaatsen en daarop kunnen reageren. De app is gebouwd in Javascript met AngularJS en Ionic en draait op zowel Android als iOS. Na de final release van Angular en Ionic 2 is besloten het project om te bouwen naar deze nieuwe technologie. Coen is bezig geweest met de conversie (voor het grootste gedeelte herbouw) van de app.

Techniek: Ionic (1 en 2), AngularJS/Angular, Sass, SCRUM, Jira, Bitbucket

Resultaat: Nieuwe App voor stichting Heppie waarmee kinderen veilig kunnen communiceren.

Front-end bij Pangaea - Deen.nl

q2 2016 - q3 2016

Ingezet vanuit Semantica heeft Coen bij Pangaea in een team samengewerkt aan de webshop van Deen Supermarkten. In een Scrum Team van 6 personen was Coen verantwoordelijk voor front-end aspecten, zoals productpresentatie, responsiveness en de checkout van de webshop.

Techniek: ReactJS, Javascript, HTML, CSS, jQuery, Razor, SCRUM

Resultaat: Nieuwe webshop van DEEN naar tevredenheid klant opgeleverd.

Neural Networking in Python

2016 q2

In opdracht van Semantica heeft Coen gewerkt aan een Neural Network in Python. Het doel van dit Neurale Netwerk was om binnenkomen aanvragen bij Semantica te beoordelen. Het neurale netwerk is getraind d.m.v Supervised Learning aan de hand van een trainingset van goede of slechte aanvragen.

Techniek: Jupyter, Python, TensorFlow

Resultaat: Neuraal netwerk voor het filteren van aanvragen.

Groeit.com

q1 2016

In opdracht van Semantica heeft Coen gewerkt aan Groei.com. Groeit.com is een informatie pagina voor de vacature die ik zelf heb gevolgd. Het leer traject van Semantica genaamd Groeit. Deze website heb ik gebouwd met behulp van een Jekyll generator.

Techniek: HTML, CSS/SASS, Javascript, Jekyll

Resultaat: One-page website voor groeit.

Biglift Planbord

q1 2016

In opdracht van Semantica implementeert Coen wijzigingsverzoeken in de grafische planningstool van Biglift. Dit Planbord biedt een eenvoudige manier van verlof- en reisplanning voor medewerkers. Het systeem is gekoppeld aan backend systemen met scheeps- en ladinginformatie. Coen is verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van software-aanpassingen. Hij overlegt met team lead en met de klant.

Techniek: Javascript, AngularJS, jQuery, REST, Gulp, Karma, Jira, Stash, Bamboo

Resultaat: Verbeterde werking en nieuwe functies voor eindgebruikers.

Semantica DMS Chief

Q4 2015

Chief is het nieuwe beheersysteem van Semantica DMS. Semantica DMS is een flexibel pakket voor documentbeheer bij bedrijven. In opdracht van Semantica heeft Coen gewerkt aan de nieuwe webapplicatie in samenwerking met een back-end developer. Om de ontwikkeling te vereenvoudigen heeft Coen meerdere AngularJS directives gebouwd.

Techniek: Javascript, AngularJS, jQuery, REST, Grunt

Resultaat: Webapplicatie voor beheerders om inrichting van Semantica DMS mogelijk te maken.

Semantica webanimatie

Q4 2015

In opdracht van Semantica heeft Coen voor de 2016 corporate website semantica.nl de animatie op de home page bedacht, ontworpen en gemaakt. De animatie maakt gebruik van de laatste HTML/CSS technieken en is volledig responsive.

Techniek: Javascript, jQuery, CSS, SVG

Resultaat: Interactieve infographic-achtige/scroll-based manier van informatie-overdracht voor bezoekers van de website.

Arbitrage online App

Q4 2015 - Q2 2016

ArbitrageOnline.nl is een platform voor amateursportverenigingen die scheidsrechters willen toewijzen. In eerste instantie richt het platform zich op voetbalverenigingen, maar zal uitbreiden naar sporten als hockey en handbal. Ingezet vanuit Semantica heeft Coen gewerkt aan een mobiele app waarmee scheidsrechters zich aanmelden voor amateurwedstrijden en op de hoogte blijven van toegewezen wedstrijden. Het is een generieke mobiele app die met Ionic/AngularJS/Cordova gebouwd wordt. Coen ontwerp samen met ontwikkelaars van het platform de REST API.

Techniek: Javascript, Cordova, AngularJS, Ionic, jQuery, REST

Resultaat: Android en iOS mobiele app die via app stores geïnstalleerd kan worden.

Websiteonderhoud Richardvandoorn.nl

2011 - 2015

Voor de website www.richardvandoorn.nl doe ik websiteonderhoud. Per mail krijg ik te horen of er iets aangepast moet worden en aan de hand van FTP gegevens kan pas ik dat met behulp van FileZilla aan. Dit kan een nieuwe header zijn, of het nieuwe assortiment schoenen.